top of page

CIMI פועלת למען מהגרים ולפיתוח תחום ההגירה בישראל, תוך עמידה בעקרונות הומניטריים, פיתוח מבוסס ידע ויצירת שותפויות

CIMIהמרכז להגירה בינלאומית ולקליטה

Center for International Migration and Integration

הינה עמותה עצמאית, רשומה וללא מטרות רווח שנוסדה על ידי ג'וינט ישראל בשנת 1998.

מטרת העמותה לסייע בפיתוח תחום ההגירה בישראל. אנו שואפים ליישם סטנדרטיים בינלאומיים בטיפול בקשת רחבה של תחומי הגירה הרלוונטים למדינה ולחברה הישראלית. CIMI עוסקת בפיתוח מענים מערכתיים ופרטניים תוך הגנה על זכויות מהגרים ומבקשי מקלט ושמירה על מחויבויות בינלאומיות.

יישום הסכמים בילטרליים

​CIMI מסייעת לממשלת ישראל ביישום הסכמים בילטרליים עם מדינות מאסיה ומזרח אירופה בענפי חקלאות, בניין וסיעוד. ההסכמים יוצרים מסגרת חוקית ונורמטיבית לגיוס מהגרי עבודה בישראל. החלטת הממשלה לגייס מהגרי עבודה באמצעות הסכמים בילטרליים עומדת בעינה, וזאת למרות מאבק עיקש של קבוצות אינטרסים שונות כנגד ההסכמים. באמצעות ההסכמים מגויסים עובדים איכותיים ומקצועיים ללא תשלום של דמי תיווך ובאמצעות תשלומים מפוקחים בלבד. בנוסף, ההסכמים יוצרים רשת תמיכה הכוללת קו חם בארצות המוצא ובישראל המאפשר לעובדים להתלונן על הפרת זכויות.

הגירת עבודה סיעוד 3.jpg
לוגו עיגול לטובה_שקוף.png
בעזרת עשרות האגורות שלך CIMI מסייעת למבקשי המקלט וילדיהם.
 
בכל רכישה שלך בכרטיס האשראי, סכום הקניה יעוגל לשקל הקרוב והאגורות יועברו לעמותת CIMI
 
מדובר בממוצע של 4 ש"ח בחודש שמצטברים לסכום משמעותי עבורנו ועבור קיום הפעילות שלנו.
bottom of page