top of page
חינוך טכנולוגי.jpg

הכשרות מקצועיות לקורבנות סחר

פרויקט ההכשרות המקצועיות, אשר יצא לדרך בין שנים 2010 עד 2012 ובין 2013 עד 2015, נועד להכשיר קורבנות סחר בבני אדם (גברים ונשים) במסגרת תקופת השיקום המוענקת להם ע"י מדינת ישראל ובכך להקנות להם כלים ומיומנויות לבניית בסיס תעסוקתי נורמטיבי בהתאם לדרישות שוק העבודה בישראל ובמדינות המקור. 

 

הונגשו מגוון הכשרות אינדיבידואליות לנשים משכילות (יוצאות חבר העמים לשעבר), אשר הצליחו להשתלב בקורסים קיימים במוסדות להשכלה גבוהה או ללימודים מקצועיים. בנוסף  הועברו הכשרות קבוצתיות לקורבנות סחר בלבד אשר נועדו לתת מענה לקהל רחב יותר של משתתפים תוך שהן מותאמות לאופי אוכלוסיית המקלטים שהנה בעיקרה ממדינות אפריקה (אריתריאה ואתיופיה) לתקופת ביצוע הפרויקט.   

הקורסים שנלמדו/הועברו: ספרות אפקריאית (לנשים), ריתוך (לגברים),  הכרת יישומי מחשב (לנשים ולגברים), בישול (לנשים), אנגלית, קורס בסיס (לנשים ולגברים), עברית ברמות שונות (לנשים ולגברים). הוקרסים בהם השתלבו על בסיס אינדיוידואלי, טבחות, תפירה, מניקור, עיסוי, תכנות ועוד.

הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה מלה עם עמותת קשת המפעלה מקלטים ומסגרות שיקום עבור קורבנות סחר בבני אדם בחסות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

bottom of page