top of page
סדנת מעסיקים.jpg

סדנאות למעסיקים

במסגרת שיתוף פעולה עם קרן מנוף של הביטוח הלאומי ו- CIMI התקיימו סדנאות למעסיקים חקלאיים בנושא בטיחות עובדים וכשירות תרבותית.

מטרתו של הפרויקט הוא להעלות מודעות בתחום הבטיחות והגהות ולאפשר עבודה יעילה ובטוחה של המעסיקים החקלאיים ברחבי הארץ יחד עם עובדי החקלאות מתאילנד. בנוסף, המעסיקים החקלאיים עוברים סדנה בנושא כשירות תרבותית, אשר מעניקה להם ידע תרבותי, פרקטיקות מיוחדות וכלים שימושיים המאפשרת להם לייצר תקשורת טובה יותר עם העובדים ולגשר על הפערים התרבותיים. 

הסדנא בנושא כשירות תרבותית הועברה על ידי גב' תמר פריאל, אשר גישרה על הפערים התרבותיים דרך פיתוח מיומנויות של תקשורת בריאה ונכונה בין מעסיקים לעובדים. נושא הבטיחות הועבר על ידי יהושפט (יוש) עם שלם שהנגיש והדגיש את אחריות המעסיקים על שלום העובדים ובטיחותם.

bottom of page