top of page

2011 - קבלת פרס הנשיא

2011 - עיטור נשיא המדינה על המאבק בסחר בבני אדם 

פעילות CIMI בתחום מבקשי המקלט זיכה אותה בשנת 2011 בעיטור הממלכתי  עבור המאבק בסחר בבני אדם. אות ההוקרה לפעילות CIMI בתחום זה הוענק לה על ידי  נשיא המדינה  שמעון פרס ושר המשפטים יעקב נאמן. העיטור מוענק עבור פעולות המתייחסות להיבטים שונים של המאבק בסחר בבני אדם: מניעת התופעה, אכיפת החוקים האוסרים עליה והגנה על הנפגעים.

Picture1.jpg
bottom of page