top of page

2018 - מבקשי מקלט: סיוע על פי החוקים והאמנות של ישראל

שנת 2017-2018 אופיינה בהגברת הפעילות והמחויבות של CIMI בכל מה שקשור לפעולות סיוע עבור מבקשי המקלט בישראל. הפעילות בוצעה מכספי תרומות ובסיוע קבוצה גדולה של מתנדבות ומתנדבים שהתגייסו למשימה הומניטרית זו. CIMI הרחיבה את מעגלי פעילותה והשפעתה לערים בפריפריה בהם שוהים מבקשי מקלט ולא זכו למענה, תוך העלאת מודעות לנוכחותם בקרב גורמים מקומיים. פעילות זו נעשית בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והמנהיגות של קהילת מבקשי המקלט הסיוע נעשה במסגרת ההסכמים והאמנות הבינלאומיות עליהן חתומה ישראל ובכללם ההסכם על מעמד הפליטים שישראל הייתה הראשונה לחתום עליו (1953) והסכם זכויות הילד.


מצרפים כאן את סיפורם של שני פליטים

לסיפור הראשון

לסיפור השני

bottom of page