top of page
קרן הסיוע 2.jpeg

קרן הסיוע

במאי 2020 יצאה לדרך "קרן הסיוע למבקשי מקלט בעת הקורונה" ביוזמה של ג'וינט ישראל, משרדי ממשלה ופילנתרופיה, ובהובלה של עמותת CIMI. בזכות קרן הסיוע מעל 10,000 משקי בית, ובהם מעל 8,000 ילדים, קיבלו סיוע הומניטרי שהינו חיוני ביותר לקיומם של מבקשי המקלט בתקופת משבר הקורונה, עקב אחוז האבטלה הגבוה והיעדר קצבאות אבטלה. התמיכה הכלכלית משמעותית במיוחד לקבוצות הפגיעות, נשים וילדים, בהם מתמקדת החלוקה. הסכום הכולל של הסיוע עבר את 20 מיליון השקלים והחלוקה  התקיימה בכל רחבי הארץ: תל-אביב, אילת, באר-שבע, אשקלון, אשדוד, ירושלים, לוד, בני ברק, פתח-תקווה, יבנה, רחובות, ראשון-לציון, הרצליה, רעננה, קריית מלאכי, נתניה, חיפה וכפר מנדא.

 

עמותת CIMI מובילה את קרן הסיוע ומתכללת את כל האופרציה והסיוע למבקשי המקלט, כולל ניהול המערכת הממוחשבת שהוקמה לצורך הפרויקט, הטענת הכרטיסים, חלוקת הסיוע בשטח וניהול התיאום בין העמותות המשתתפות במאמץ החלוקה. ביצוע פרויקט החלוקה חיזק את יכולות העמותה בתחום מבקשי מקלט במספר היבטים: שיתוף פעולה עם נציגי רשויות מקומיות ועזרה בבניית יכולות להנגשת שירותים; חיזוק הקשר עם נציגי קהילת מבקשי המקלט בכל הארץ; הקמת מאגר נתונים ייחודי המאפשר קבלת נתונים מנהליים וביצוע סקרים יזומים, המסייעים בהבנת הצרכים והמענים הדרושים.

bottom of page