top of page
שותפויות1.jpg

שותפויות

העמותה פועלת בשיתוף עם גופים ממשלתיים וארגונים לא ממשלתיים, ביניהם: רשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה והרווחה ושירותים חברתיים, משרד המשפטים, משרד החוץ, ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM), נציבות הפליטים של האו"ם (UNHCR), ג'וינט ישראל וכן משרדים וארגונים בינלאומיים אחרים. 

  

אנחנו ב- CIMI משתפים פעולה עם מגוון  עמותות וארגוני חברה אזרחית, כמו כן עם מוסדות אקדמיים כמו תכנית MA  ללימודי הגירה גלובאלית ומדיניות באוניברסיטת תל אביב ותכנית MA לפיתוח בינלאומי (גלוקל) באוניברסיטה העברית  

 

לפרויקטים השונים בעמותה מסייעים בנוסף מספר קרנות וגופים פרטיים להם אנו אסירי תודה.

bottom of page