top of page

1995 - הרעיון וההקמה (סוף מעשה במחשבה תחילה)

בתפקידו כמנכ"ל המחלקה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית היו לארנון מנטבר קשרי עבודה עם ה –I.O.M. (ארגון ההגירה הבינלאומי) שהיה באותה עת, ארגון בינמדינתי. באחד המפגשים עם ראשי הארגון פנה אליו עוזר מנכ"ל I.O.M.  והציע לחלוק את הניסיון של ישראל בקליטת מהגרים עם שאר העולם.
 

 

ארנון הציע זאת למר משה נתיב,  שהיה מנכ"ל הסוכנות היהודית באותו זמן, והמליץ שהסוכנות היהודית, עם ניסיונה המעשי הרב בעליית יהודים (הגירה) ובקליטתם, תתרום ותעשיר את ארגון I.O.M.  בידע המקצועי שלה. בעיקרון, הסכים משה נתיב עם הרעיון, אך הדבר לא הסתייע.
 

 

בתאריך 1.6.1995 פרש ארנון מהסוכנות היהודית, התמנה כמנכ"ל ג'וינט ישראל ובתוקף תפקידו זה פרש לפני מייקל שניידר, שהיה מנכ"ל ארגון הג'וינט העולמי, את חזונו לחלוק עם גופים בינלאומיים אחרים העוסקים בהגירה, את הידע והניסיון הרב שהצטבר בישראל בכל מה שקשור לעליה וקליטה. מייקל שניידר הבין והשתכנע בחשיבות הנושא ובמכתב רשמי ששלח לארנון נתן לו את "האור הירוק" לביצוע. העמותה הוקמה ב-1998 במסגרת ג'וינט ישראל.

bottom of page