יום עיון ופרסום המחקר השנתי על זכויות מהגרי עבודה תחת הסכמים בילטרליים

ב-5/7/17 התקיים יום עיון של CIMI בנושא "גיוס מהגרי עבודה באמצעות הסכמים בילטרליים - הישגים ואתגרים" לרגל פרסום מחקר שנתי בנושא. המחקר נכתב ע"י ד"ר נונה קושנירוביץ' מהמרכז האקדמי רופין ופרופ' רבקה רייכמן מאונ' חיפה. ביום העיון נערך גם פאנל בהשתתפות נציגי גופים שונים. המחקר, שיצא לאור על ידי CIMI ורשות האוכלוסין וההגירה, חושף את השפעת ההסכמים הבילטרליים על הגירת עבודה בישראל ומשווה בין מהגרי עבודה שהגיעו לפני ואחרי החלת ההסכמים. המלצת המחקר היא לחתום הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות, להרחיב את ההסכמים לענפים נוספים, להגביר את האכיפה על מעסיקים בעניין הזכויות הסוציאליות של מהגרי העבודה ולדרוש פיקוח הדוק יותר על חברות כוח האדום.

לחצו כאן לדו"ח המלא