יום עיון ופרסום המחקר הדו שנתי על הגירת עבודה תחת הסכמים בילטרליים

עד לסוף 2018 נכנסו לישראל כ-42,000 עובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים בענפי החקלאות, הבניין והסיעוד. המחקר מראה כי ההסכמים הבילטראליים הם כלי אפקטיבי באופן מובהק למניעת גבייה של דמי תיווך לא חוקיים של אלפי דולרים לעובד, והעלאת המודעות של העובדים לגבי זכויותיהם. עם זאת, בכל הנוגע למצב זכויותיהם של העובדים התמונה מורכבת יותר. אין להסכמים השפעה ישירה ומוכחת על מצב העובדים, מבחינת זכויות ההעסקה, ולא די בכך על מנת לדאוג לשיפור מצבם. לשם כך יש להמשיך להפעיל וליצור, בשילוב עם ההסכמים, גם מנגנוני אכיפה אפקטיביים.

 

המחקר נכתב על ידי פרופ' רבקה רייכמן מאונ' חיפה ופרופ' נונה קושינירוביץ' מהמרכז האקדמי רופין, ויצא לאור על ידי המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI) ורשות האוכלוסין וההגירה. במסגרת המחקר, נערך סקר בפעם הראשונה בשנת 2011 (מחקר בסיס) ולאחר מכן בוצע מדי שנתיים. בשנים אותן הדו"ח מכסה, רואיינו בסך הכול 386 עובדים: חקלאות (תאילנד), בניין (מולודובה, סין), סיעוד (סרי לנקה, נפאל). כל הראיונות נעשו על ידי מראיינים שדוברים את שפת האם של העובדים.

לחצו כאן לדוח המלא
 

צילום: יוסי זמיר