מבקשי מקלט

 

CIMI מאמינה כי כל עוד מבקשי מקלט שוהים בישראל, המדינה נושאת באחריות ומחויבות כלפיהם. CIMI פועלת במספר דרכים על מנת לסייע למדינת ישראל לעמוד בהתחייבויותיה על פי החוק הבינלאומי ועל מנת לחזק מנגנוני הגנה עבור קהילת מבקשי המקלט.

עבודתנו בתחום זה מבוססת על סטנדרטים בינלאומיים ומבוצעת בשיתוף פעולה עם הממשלה, ארגוני חברה אזרחית וארגונים בינלאומיים דוגמת נציבות האו"ם לפליטים (UNHCR) וארגון ההגירה הבינלאומי (IOM).

 

תחומי הפעילות של CIMI  כוללים:

 

  • הכשרה וליווי מקצועי לרשויות מקומיות, נותני שירותים וגורמים מקצועיים הבאים במגע עם אוכלוסיות של יוצאי סודן ואריתריאה. ב-2014, ניתנה הכשרה בשירותי בריאות לחסרי מעמד לאחיות טיפות חלב בירושלים, התקיים יום עיון בנושא מבקשי מקלט בשיתוף עיריית ירושלים, והחלה תכנית הכשרה מותאמת למתנדבים באזור באר שבע והדרום, העובדים עם מבקשי מקלט באופן שוטף. CIMI ממשיכה להציע הכשרות מסוג זה וכן הכשרות בנושא כשירות תרבותית למגוון קהלים רלוונטיים.

 

  • הפחתת המתח בין קהילות מבקשי המקלט לקהילה הישראלית בערי פריפריה - באמצעות תכניות המפתחות היכרות ודיאלוג בין הצדדים (למשל: ארועי תרבות וקורסים משותפים, קבוצות דיאלוג בשכונות מעורבות וכו').

 

  • הנגשת שירותים חברתיים וקהילתיים עבור מבקשי מקלט המתגוררים בפריפריה - בשיתוף פעולה עם מתנדבים ורשויות מקומיות, CIMI פועלת לסייע הן לרשויות והן למבקשי המקלט בהגברת גישתם לשירותים קיימים בקהילה, במטרה לעודד את שילובם במרקם החברתי-קהילתי שהם חלק ממנו, ולהפחית חיכוכים אפשריים הנובעים מהיעדר מגע ותקשורת בין האוכלוסיות (שירותים כגון מתנ"סים, ספרייה עירונית, גינה קהילתית וכו').

 

  • הפעלת תכניות לאחר שעות הלימודים לילדי מבקשי מקלט - פעמיים בשבוע, בערד ובאילת, מופעלת "מועדונית", המהווה מסגרת משלימה, חמה ותומכת לילדים בגילאי בית ספר יסודי, וכוללת העשרה חינוכית, סיוע בלימודים ומשחק.

 

  • ליווי וסיוע למבקשי מקלט שהגיעו לישראל כקטינים, ללא הורים – מתוך כלל מבקשי המקלט השוהים בארץ, מוערך כי מאות בודדות הגיעו לארץ כקטינים ללא הוריהם. חלקם שולבו על ידי המדינה בפנימיות. בפרויקט ניתן ליווי וסיוע לצעירים, בוגרי פנימיות אלו, בתהליך המעבר מהלימודים לחיים עצמאיים.

 

למידע נוסף על מבקשי מקלט בישראל, לחצו כאן.