מבקשי המקלט בישראל

 

 

עד לעשור האחרון התקבלו בישראל עשרות בקשות מקלט בודדות בכל שנה. משנת 2006, החלו עשרות אלפי מבקשי מקלט אפריקאים לחצות את הגבול בין ישראל למצרים ומספר בקשות המקלט האמיר. בתגובה, נקטה המדינה באמצעי הרתעה לעצירת הכניסה דרך הגבול המצרי (כמו בנייה ואכיפה בגדר מדרום), ולעידוד יציאה מהארץ (כמו פתיחת מתקן "חולות" בדצמבר 2013).

על פי נתונים ממשלתיים, נכון לדצמבר 2016, מספרם של מבקשי המקלט בישראל עומד על 40,274, רובם המכריע יוצאי אריתראה וסודן.

 

בהתאם לאמנות בינלאומיות עליהן חתומה ישראל, מבקשי המקלט מאריתראה וסודן זוכים להגנה קבוצתית וחל איסור על החזרתם למדינותיהם. ההגנה הקבוצתית מאפשרת את שהייתם הזמנית והחוקית במדינה, אך הם אינם מקבלים היתר עבודה ולמעט חוק חינוך חובה, לא מוענקות להם כל זכויות. בשל כך מוצאת את עצמה קהילת מבקשי המקלט חיה בשולי החברה הישראלית, עם משאבים מוגבלים וללא גישה לרוב השירותים הציבוריים. הרשויות המקומיות ונותני השירותים מנגד, נמצאים בעמדה כמעט בלתי אפשרית, של אי יכולת לסייע באופן בסיסי לאוכלוסייה שנמצאת בקירבה ושהינה חלק ממרקם התושבים.