top of page
אוריינות2_edited.jpg

אוריינות פיננסית 

 

 

המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה בשיתוף עם שגרירות הפיליפינים בישראל החל ליישם תכנית פיילוט לאוריינות פיננסית למהגרי/ות עבודה מהפיליפינים. מטרת התכנית היא להעביר ידע וכלים למשתתפים/ות שיסייע להם/ן למצות את הרווחים הכלכליים שבהגירה לישראל (לדוגמא על ידי קביעת מטרות כלכליות, ניהול תקציב, חסכונות ופנסיה, השקעות בטווח הארוך והתמודדות עם המרחק מהמשפחה בניהול תקציב).

 

התכנית נבנתה כמענה לממצאי מחקרים וממצאי שטח אחרים שהראו כי מהגרות מהפיליפינים מתמודדות עם קושי משמעותי בחסכון כספי ובהשקעת הכספים הנשלחים לארץ המוצא.

 

המטרות העיקריות של התכנית הן:

1. לאפשר בחירה מיודעת של המשתתפות בערוץ העברת כספים על פי שיקולים שונים

2. מתן כלים מעשיים לשליטה בניהול תקציב לרבות קשר עם המשפחה במדינת המוצא

3. העלאת היכולת לחסכון ולהשקעה

התכנית בנויה משני שלבים: השלב הראשון כולל 3 מפגשי סדנה עם הרצאות (פנים מול פנים ואונליין) של יועצת פיננסית על נושאי התכנית. הסדנאות מערבות את המשתתפות באופן פעיל ומעניקות ידע וכלים לתרגול משימות הניתנות במסגרת התכנית. השלב השני כולל 5 פגישות חודשיות אונליין הנוגעות בצרכים נוספים שעלו בשלב הראשון. התכנית כוללת פעילויות נוספות במסגרת קבוצת פייסבוק סגורה של המשתתפות לעידוד השתתפות פעילה וקהילה תומכת.

לאוריינות.jpg
bottom of page