top of page
0ab7ec88-051b-128a-f339-aea6d99b64de.jpeg

אוריינטציה למהגרי עבודה

החל מהמחצית השניה בשנת 2020, CIMI בשיתוף ובתיאום עם גורמים מקצועיים ברשות האוכלוסין וההגירה, החלה בפיתוח תוכניות אוריינטציה עבור עובדים המגיעים לישראל במסגרת הסכמים בילטרליים בענף הבניין, ענף החקלאות וענף הסיעוד (ביתי ומוסדי). 

 

התכנים המועברים מפותחים ומותאמים לייחודיותו של כל ענף, למדינות המוצא מהן מגיעים העובדים, ולשפתם ו/או לשפה דומיננטית משותפת, ומורכבים ממפגשים מונגשים אונליין דרך פלטפורמות ה-ZOOM וה- YouTube. 

בין התכנים הנלמדים ניתן רקע היסטורי על מדינת ישראל, ידיעת הארץ וגבולותיה, הכרת התרבות, המרקם החברתי והדתי, ביטוח רפואי ותאונות עבודה, הבנת הזכויות והחובות של העובד, התמודדות עם משבר ההגירה, שיעורי עברית בסיסיים ועוד. 

 

CIMI ורשות האוכלוסין וההגירה רואים חשיבות רבה בהנגשת התכנים לעובדים לאחר הגעתם לישראל, על ידי תוכנית האוריינטציה שמועברת באופן מרוכז, מפורט ונגיש, ומספקת כלים בסיסיים שנועדו לסייע ולהקל על תקופת שהותם של העובדים בישראל, תוך שמירה על זכויותיהם והבנת חובותיהם כעובדים. 

bottom of page