top of page

 2021 - הסכם בילטרלי בענף הסיעוד ופיתוח אוריינטציה

בעקבות ההסכם הבילטרלי הראשון עם תאילנד בחקלאות, יושמו הסכמים נוספים להבאת עובדים זרים עם מולדובה, סין ואוקראינה בענף הבניין. בשנת 2021 נרשמה פריצת דרך בהסכם ראשון לענף הסיעוד הביתי עם מדינת פיליפינים. לראשונה הגיעו עובדים מענף זה בתהליך מוסדר ושקוף, ללא תשלום דמי תיווך לא חוקיים וקבלת מעטפת רחבה של מענים וסיוע עוד לפני ההגעה לישראל ועד החזרה למדינת המוצא. בהמשך לכך, נחתמו הסכמים עם סרי לנקה בסיעוד ביתי, נפאל בסיעוד מוסדי ופיליפינים במלונאות – ובכולם CIMI שותפה להבטחת זכויות העובדים ולרווחתם. הפיתוח המשמעותי ביותר בתקופה זו הינה האוריינטציה לעובדים – פיתוח תוכנית הסברתית לעובדים עם נחיתתם, המורכבת מנושאים שונים כגון אופן ההעסקה, זכויות וחובות, תרבות ישראל ועוד. בכך CIMI הרחיבה את יכולותיה לתקשר עם העובדים במגוון דרכים, באופן טלפוני ומקוון, ברשתות החברתיות ובאפליקציות השונות.
בנוסף, בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022 ואלפי פליטים אוקראינים שהגיעו לישראל, CIMI חברה לפרויקט "צו השעה" מטעם משרד הרווחה, הג'וינט ומד"א והייתה אחראית על קבלת המהגרים בנתב"ג ואיסוף מידע. בהמשך CIMI סייעה לממשלה ביישום של סיוע הומניטרי וטיפול במקרים מיוחדים. לאחר מכן פותחה תוכנית ברמה המקומית – ירושלMIX – פעילות חברתית-קהילתית לנמלטי מלחמה שמתגוררים בירושלים, בתמיכת הקרן לירושלים ובשיתוף קול הנשמה.

bottom of page