1/3

מי אנחנו?

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה The Center for International Migration and) Integration) הינה עמותה עצמאית, רשומה וללא מטרות רווח שנוסדה על ידי ג'וינט ישראל בשנת 1998.

 

מטרת העמותה לסייע בפיתוח תחום ההגירה בישראל. אנו שואפים ליישם סטנדרטיים בינלאומיים בטיפול בקשת רחבה של תחומי הגירה הרלוונטים למדינה ולחברה הישראלית. CIMI עוסקת בפיתוח מענים מערכתיים ופרטניים תוך הגנה על זכויות מהגרים ומבקשי מקלט ושמירה על מחויבויות בינלאומיות.

605769-african-migrants-walk-on-a-road-a
IMG_4921.JPG
תמונה לאתר חזרה מרצון.png

מידע למהגרי עבודה

חדשות ואירועים

יום עיון ופרסום המחקר הדו שנתי על הגירת עבודה תחת הסכמים בילטרליים

ביוני 2019 המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה קיים יום עיון בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה בנושא "גיוס עובדים זרים במסגרת הסכמים בילטרליים: ממצאים, תובנות ולקחים" לרגל פרסום דוח המסכם 7 שנות מחקר מעקב. ביום העיון נערכו גם מושבים בהשתתפות נציגי גופים שונים. המחקר חושף את השפעת ההסכמים הבילטרליים על הגירת עבודה בישראל ומשווה בין מצבם של מהגרי עבודה שהגיעו לפני ואחרי החלת ההסכמים.

לפרטים נוספים

עלון נתונים של הקו הטלפוני למהגרי עבודה שהגיעו תחת הסכמים בילטרליים

עלון הנתונים החדש והמעודכן על פעילות המרכז הטלפוני יצא לאור. המרכז הטלפוני פועל במסגרת ההסכמים הבילטרליים להבאתם של מהגרי עבודה לישראל, ומופעל על ידי המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה. הקו פועל ב-9 שפות שונות ומשרת אוכלוסיית יעד של כ-45,000 מהגרי עבודה בישראל. עלון הנתונים מתייחס לעובדים שהגיעו לישראל תחת הסכמים בילטראליים והוא כולל נתונים ביחס לתלונות שהתקבלו בשנת 2018, וכן נתונים השוואתיים לארבע השנים הקודמות מאז הקמת המערכת הממוחשבת של המרכז הטלפוני ב-2014.  המרכז הטלפוני נותן מענה ראשוני לשיחות המתקבלות ומפנה את התלונות לטיפול גורמי האכיפה השונים ברשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל ועוד.

לקריאת עלון נתוני 2018  על כלל הענפים לחצו כאן

לקריאת עלון נתוני 2018 על ענף החקלאות לחצו כאן

שיתופי פעולה אקדמיים

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה מסיים שנה נוספת של שיתופי פעולה אקדמיים פוריים עם תוכניות בינ"ל ללימודי מ.א.. במהלך השנה האקדמית 2018-2019 התקיים שיתוף פעולה עם מתמחי תוכנית "גלוקל" ללימודי פיתוח בינ"ל באונ' העברית סביב שילוב מחדש של מהגרי עבודה בארצות המוצא. כמו כן, התקיים שיתוף פעולה עם מתמחי תוכנית מ.א. ללימודי הגירה גלובלית ומדיניות באונ' ת"א בנושאים של טכנולוגיה והגירה, אוריינטציה למהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

ביקור משלחת IOM תאילנד במשקים של עובדי חקלאות
במסגרת פרויקט TIC קיים המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה, יחד עם ארגון IOM, ביקור במשקים של עובדי חקלאות מתאילנד ברחבי הארץ. במסגרת הביקור הועבר שאלון לעובדים בנושא הזכויות שלהם והערכת הפרוייקט וכן התקיימו שיחות עם מעסיקים על נושאים ובעיות. 

לפרטים נוספים

סיוע בחזרה מרצון ושילוב מחדש ( AVRR) 

התוכנית נועדה לסייע למהגרים פגיעים המעוניינים לחזור לארצות מוצאם בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם עם חזרתם. קראו עוד על התוכנית

 

National Service Pilot Program and Scholarships for Unacompanied Minors - Your Support Counts!

CIMI and ASSAF, in cooperation with the National Service Volunteer Association, have developed a pilot program for a National Service track for young asylum seekers. Read more about the program and learn how you can help here.