שילוב מהגרים ועולים

 

מאז הקמת המדינה הגיעו לישראל עולים מיותר מ-100 מדינות. כפועל יוצא, ישראל מתמודדת עם האתגרים הסוציאליים, הכלכליים, התרבותיים והפסיכולוגים הקשורים בשילוב אוכלוסיות עולים מגוונות בסדרי גודל משמעותיים.

פעילות CIMI בתחום עוסקת במינוף הניסיון הישראלי בשילוב עולים במטרה לפתח יוזמות המסייעות בשילוב עולים בישראל ובעולם. פעילותנו כוללת:

 

  • הפצת ניסיון וידע בקרב קובעי-מדיניות, עובדי ארגונים וקהילות, במטרה לסייע ביישום מיטבי של פרוייקטים העוסקים בשילוב.

  • פיתוח קורסים, סמינרים והכשרות לאנשי ממשל ואנשי מקצוע בתחום.

  • פיתוח מומחיות, בשיתוף פעולה קרוב עם ג'וינט ישראל במגוון תחומים: הוראת שפה, תעסוקה, דיור, חינוך, פיתוח מנהיגות קהילתית ועבודה בין תרבותית.