הגירת העבודה

 

 

באמצעות פעילות CIMI בתחום הגירת העבודה אנו שואפים לסייע בפיתוח וניהול הגירה שקופה, מוסדרת והגונה עבור הבאים בשערי ישראל, תוך מיקסום הפוטנציאל עבור המדינות השולחות, ישראל והמהגרים עצמם.

חוויית ההגירה והתעסוקה בארץ מורכבת. במקרים רבים, מהגרי עבודה פגיעים וסובלים מניצול. רבים לא מודעים לזכויותיהם הסוציאליות. לכך נלוות בעיות כגון קשיי שפה, שעות עבודה מרובות, הפרות של חוזה התעסוקה ועוד קשת רחבה של קשיים.

 

CIMI פועלת במספר דרכים על מנת לטפל בבעיות אלו ולצמצם אותן:

 

  • סיוע לממשלת ישראל בפיתוח והפעלה של הסכמים בילטרליים הכוללים מנגנוני גיוס ותעסוקה שקופים, ללא מעורבות חברות כוח אדם בארצות המוצא.

 

  • יישום והפעלה של שירותי גיוס לעובדים בארצות המוצא. פעילות זו כוללת הפצת מידע, ארגון לוגיסטי וביצוע אוריינטציה לקראת ההגעה לישראל במטרה להבטיח תעסוקה הוגנת ובטוחה.

 

  • CIMI  מפעילה, בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה, קו חם טלפוני למהגרי העבודה הפועל בשפות המדינות עימם חתמה ישראל הסכמים בילטרליים. מדי חודש מתקבלות בקו החם מאות פניות מקבוצות העובדים השונות.

למידע נוסף על הקו החם למהגרי עבודה לישראל, לחצו כאן.