העמותה פועלת בשיתוף עם גופים ממשלתיים וארגונים לא ממשלתיים, ביניהם: ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM), נציבות הפליטים של האו"ם (UNHCR), רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, משרד המשפטים, משרד החוץ ומש"ב- המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, וכן משרדים אחרים.

 

לפרוייקטים השונים בעמותה מסייעים בנוסף האיחוד האירופי (EU), מחלקת המדינה האמריקאית, הג'וינט ומספר קרנות וגופים פרטיים.

 

אנחנו משתפים פעולה גם עם עמותות כגון קו לעובד, א.ס.ף, סקול האוס, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועוד.

 

שותפויות