top of page

נחתו עובדות ראשונות במסגרת ההסכם הבילטרלי עם סרי לנקה

עודכן: 15 במאי 2022


במסגרת ההסכם הבילטרלי החדש עם סרי לנקה להגעת עובדות סיעוד יחד עם רשות האוכלוסין וההגירה, הגיעו לישראל בתאריך 28.4.22 העובדות הראשונות. העובדות הן מתוך המחזור הראשון של כ-100 עובדות ועובדים שמוינו ורואיינו לעבודה בישראל. כפי ש-CIMI פועלת מול כל העובדים המגיעים באמצעות הסכם בילטרלי, העמותה אחראית על קיום אוריינטציה לקליטת העובדים, מרכז פניות עם מתורגמניות בשפת האם וביצוע מחקר.


במקביל, כבר החל סבב גיוס ומיון שני של ההסכם הבילטראלי עם סרי לנקה. זו תחילת דרך של יישום הסכם שני (בנוסף לפיליפינים) וענף שיש בו ביקוש מאוד גדול לידיים עובדות מחו"ל. חשוב לציין כי בעבר התקיים פיילוט להבאת עובדי סיעוד ממדינה זו. בעקבות הפיילוט הופקו לקחים ויושמו בפרוטוקול ועתידים להיחתם עם מדינות נוספות.


Comentários


bottom of page