top of page

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

עודכן: 9 ביוני

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עובדי חקלאות רבים שמסייעים לשיקום הענף באופן משמעותי. מעל 2,000 עובדים הגיעו מסרי לנקה ומשובצים במשקים השונים. צוות CIMI בהובלת רשות ההגירה מלווה את העובדים, מעביר אוריינטציה ומידע ומקבל פניות ותלונות שמטופלות במהרה. 


Kommentare


bottom of page