top of page

סיוע לעובדים זרים מתחילת המלחמה

עודכן: 28 בנוב׳ 2023

מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל", מרכז הפניות לעובדים זרים המופעל עבור רשות האוכלוסין וההגירה הגיע לפעילות שיא שלא ידע בעבר. בימים כתיקונם המרכז מטפל בכ-550 פניות בחודש. בשבועיים הראשונים של המלחמה התקבלו 626 פניות, ובאוקטובר כולו התקבלו סה"כ 1,424 פניות. רוב התלונות היו בנושא של פינוי, אי סיוע של הלשכה או התאגיד, ובדיקת האפשרות ליציאה מישראל וחזרה במועד מאוחר יותר. בשל כך שעות המענה של המתורגמניות הורחבו משמעותית. ובנוסף נפתחה הרשמה לצורך קבלת סיוע נפשי וסיוע בפינוי לאזורים יותר בטוחים.
Comments


bottom of page