top of page

סיוע לעובדים זרים מתחילת המלחמה

עודכן: לפני 6 ימים

מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל", מרכז הפניות לעובדים זרים המופעל עבור רשות האוכלוסין וההגירה הגיע לפעילות שיא שלא ידע בעבר. בימים כתיקונם המרכז מטפל בכ-550 פניות בחודש. בשבועיים הראשונים של המלחמה התקבלו 626 פניות, ובאוקטובר כולו התקבלו סה"כ 1,424 פניות. רוב התלונות היו בנושא של פינוי, אי סיוע של הלשכה או התאגיד, ובדיקת האפשרות ליציאה מישראל וחזרה במועד מאוחר יותר. בשל כך שעות המענה של המתורגמניות הורחבו משמעותית. ובנוסף נפתחה הרשמה לצורך קבלת סיוע נפשי וסיוע בפינוי לאזורים יותר בטוחים.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

המצב הקשה בישראל הותיר גם את עובדות ועובדי הסיעוד הזרים במצוקה גדולה ובמקביל מטופלים שנותרו ללא מטפלים. עמותת CIMI חוברת לג'וינט אש"ל ורשות האוכלוסין וההגירה בתוכנית פעולה לחיזוק ותמיכה בעובדים הזרים,

bottom of page