top of page

יוצא לדרך מחקר מעקב להסכם בענף הסיעוד


מחקר חדש בנושא מעקב והערכה של יישום ההסכם הבילטרלי בסיעוד ביתי עם הפיליפינים, יוצא לדרך בשיתוף CIMI ורשות האוכלוסין וההגירה. מחקר זה נועד לבחון האם ההסכם הבילטרלי בין ישראל לפיליפינים מקדם את הנושאים החשובים – תהליך מקצועי ושקוף של הבאת עובדים, איכות הטיפול ושיפור השירות למעסיקים הסיעודיים ובני משפחותיהם. המחקר יבחן זאת תוך התבוננות השוואתית אל מול המצב שלפני יישום ההסכם בין המדינות. בנוסף, המחקר יסייע באיתור נקודות לשיפור וביצוע למידה.

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page