top of page

יצאה לדרך תכנית אוריינות פיננסית לעובדות סיעוד מהפיליפינים

המרצה דורית מורצ'יאנו הקדישה את ההרצאה הראשונה בסדרה להצבת יעדים כלכליים וכיצד לקבל החלטה מושכלת לגבי בחירת שירות העברת כספים לארץ המוצא.

המשתתפות הביעו ענין רב ולקחו חלק פעיל במשימות היום, ובסיומו מילאו שאלוני משוב. התכנית כוללת שתי הרצאות נוספות בנושאי ניהול תקציב וכן חסכון ופנסיה, ולאחריהן מפגש חודשי לפעילות אישית וקבוצתית בפלטפורמה אינטרנטית. התכנית כולה מלווה במחקר הערכה למדידת ההשפעה של התכנית על יישום הידע והגדלת החיסכון.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

המצב הקשה בישראל הותיר גם את עובדות ועובדי הסיעוד הזרים במצוקה גדולה ובמקביל מטופלים שנותרו ללא מטפלים. עמותת CIMI חוברת לג'וינט אש"ל ורשות האוכלוסין וההגירה בתוכנית פעולה לחיזוק ותמיכה בעובדים הזרים,

bottom of page