top of page

יצאה לדרך תכנית אוריינות פיננסית לעובדות סיעוד מהפיליפינים

המרצה דורית מורצ'יאנו הקדישה את ההרצאה הראשונה בסדרה להצבת יעדים כלכליים וכיצד לקבל החלטה מושכלת לגבי בחירת שירות העברת כספים לארץ המוצא.

המשתתפות הביעו ענין רב ולקחו חלק פעיל במשימות היום, ובסיומו מילאו שאלוני משוב. התכנית כוללת שתי הרצאות נוספות בנושאי ניהול תקציב וכן חסכון ופנסיה, ולאחריהן מפגש חודשי לפעילות אישית וקבוצתית בפלטפורמה אינטרנטית. התכנית כולה מלווה במחקר הערכה למדידת ההשפעה של התכנית על יישום הידע והגדלת החיסכון.
Comments


bottom of page