top of page

מגיע לסיומו פרויקט הסיוע למבקשי מקלט בעת משבר הקורונה

לאחר שבמשך למעלה משנה הובלנו את "קרן הסיוע הארצית למבקשי מקלט בעקבות משבר הקורונה", ביוזמה של ג'וינט-ישראל, משרדי ממשלה ופילנתרופיה, אנו נמצאים בשלבים האחרונים של הפרויקט. הסיוע הכספי שהוענק על פי קריטריונים סיפק אוויר לנשימה לרווקים, משפחות וחד-הוריות בתקופה הקשה של התמודדות עם חוסר תעסוקה ופנדמיה. CIMI תיכללה את כל האופרציה, כולל ניהול המערכת הממוחשבת, הטענת כרטיסי המזון והחלוקה בשטח.


בזכות הקרן הוענק סיוע כלכלי בסך כ-30 מיליון ש"ח לקהילת מבקשי המקלט בישראל, מחיפה ועד אילת. פרויקט החלוקה איפשר ל CIMI לעשות דברים משמעותיים, להכיר מקרוב את הקהילה ברחבי הארץ, לפתח קשרים עם הרשויות המקומיות ולהעניק לנו יתרון בתחום בזכות איסוף נתונים וניתוחם.
פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page