top of page

מגיע לסיומו פרויקט הסיוע למבקשי מקלט בעת משבר הקורונה

לאחר שבמשך למעלה משנה הובלנו את "קרן הסיוע הארצית למבקשי מקלט בעקבות משבר הקורונה", ביוזמה של ג'וינט-ישראל, משרדי ממשלה ופילנתרופיה, אנו נמצאים בשלבים האחרונים של הפרויקט. הסיוע הכספי שהוענק על פי קריטריונים סיפק אוויר לנשימה לרווקים, משפחות וחד-הוריות בתקופה הקשה של התמודדות עם חוסר תעסוקה ופנדמיה. CIMI תיכללה את כל האופרציה, כולל ניהול המערכת הממוחשבת, הטענת כרטיסי המזון והחלוקה בשטח.


בזכות הקרן הוענק סיוע כלכלי בסך כ-30 מיליון ש"ח לקהילת מבקשי המקלט בישראל, מחיפה ועד אילת. פרויקט החלוקה איפשר ל CIMI לעשות דברים משמעותיים, להכיר מקרוב את הקהילה ברחבי הארץ, לפתח קשרים עם הרשויות המקומיות ולהעניק לנו יתרון בתחום בזכות איסוף נתונים וניתוחם.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

Hozzászólások


bottom of page