top of page

מיונים חדשים לענף הבניין בהודו וסרי לנקה

במסגרת יישום הסכמים בילטרליים עם הודו וסרי לנקה במטרה לחזק בהקדם את ענף הבניין, בחודשיים האחרונים מוינו כ-9000 עובדים מהודו וכ-3,000 מסרי לנקה. המיונים בשתי המדינות התנהלו בהובלה של רשות האוכלוסין וההגירה, בתיאום ותפעול של CIMI בשיתוף פעולה עם יחידות הממשלה המקומיות, יחד עם משרד הבינוי והשיכון והתאחדות הקבלנים. עובדים ראשונים צפויים להגיע בשבועות הקרובים, מיונים נוספים מתוכננים במהלך מרץ ואפריל.פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

Comments


bottom of page