top of page

עדכון בדבר נחיתות עובדי בניין מסין

מתחילת חודש ינואר נכנסו לישראל כ-2,000 עובדים מסין במסגרת יישום ההסכם הבילטרלי בתיאום ושיתוף עם רשות ההגירה.

העובדים החדשים שהגיעו נקלטו על ידי היחידה להסכמים בילטרליים של הרשות ונציגות CIMI. כמו כן, לכל עובד שנכנס הוענק כרטיס ביקור של מרכז הפניות וניתן להם ברקוד לסריקה - המפנה את העובדים לקבוצת מרכז הפניות ב-"WeChat" - הישומון בו משתמשים העובדים מסין, זאת לשם הפצת מידע רלוונטי לעובדים בימים הראשונים שלהם בארץ (תכנית האוריינטציה) וכן אמצעי לשמירה על הקשר איתם לשם העברת מידע רלוונטי עבורם במהלך שהייתם והעסקתם בישראל.

במהלך שנת 2023 מתכננת רשות האוכלוסין וההגירה לקלוט עוד כ-8,000 פועלי בניין מסין.פוסטים אחרונים

הצג הכול

המרכז להגירה החל בשיתוף פעולה עם משרד החוץ במטרה לסייע בתוכנית מתמחים זרים בחקלאות. התוכנית, הנחשבת לחלק ממערך הסיוע של ישראל למדינות מתפתחות, מיועדת לכ-4,000 מתמחים שמגיעים מלמעלה מ-20 מדינות שונות ב

bottom of page