top of page

קליטת אלפי מהגרי עבודה מסין לטובת ענף הבניין בישראל

עודכן: 28 במרץ 2023

מתחילת חודש ינואר נכנסו לישראל כ-2,000 עובדים מסין במסגרת יישום ההסכם הבילטרלי בתיאום ושיתוף עם רשות ההגירה.

העובדים החדשים שהגיעו נקלטו על ידי היחידה להסכמים בילטרליים של הרשות ונציגות CIMI. כמו כן, לכל עובד שנכנס הוענק כרטיס ביקור של מרכז הפניות וניתן להם ברקוד לסריקה - המפנה את העובדים לקבוצת מרכז הפניות ב-"WeChat" - הישומון בו משתמשים העובדים מסין, זאת לשם הפצת מידע רלוונטי לעובדים בימים הראשונים שלהם בארץ (תכנית האוריינטציה) וכן אמצעי לשמירה על הקשר איתם לשם העברת מידע רלוונטי עבורם במהלך שהייתם והעסקתם בישראל.

במהלך שנת 2023 מתכננת רשות האוכלוסין וההגירה לקלוט עוד כ-8,000 פועלי בניין מסין.פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

Comentários


bottom of page