top of page

סיכום הפעילות בשנת 2021

עודכן: 12 בינו׳ 2022

עמותת המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI) מסכמת שנת פעילות ענפה ומאתגרת. בתחום הגירת עבודה, למרות האתגרים הרבים כתוצאה מהגבלות הפנדמיה, העמותה בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה המשיכה להפעיל אופרציות להבאת עובדים זרים לענפי חקלאות, בניין וסיעוד, תוך שמירה על תהליכי גיוס מקצועיים ושקופים וללא תשלום דמי תיווך לא חוקיים.


בשנת 2021 הגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים ובסיוע העמותה כ-9,200 עובדים זרים - 5,900 עובדים מתאילנד, 1,300 עובדים מאוקראינה, 1,200 עובדים ממולדובה ו-800 עובדים מהפיליפינים. כלל העובדים בחקלאות ובבניין עברו תהליך אוריינטציה מקצועי לאחר הגעתם. לאורך תקופת ההעסקה, העובדים יכולים לפנות למרכז הפניות שמופעל ע"י CIMI עם מתורגמנים בשפת האם. לאורך השנה התקבלו 25,500 שיחות טלפוניות וטופלו 3,600 פניות של 2,500 עובדים.


הפעילות בתחום מהגרי העבודה מלווה במחקר והערכה. השנה בין היתר פורסם הסקר הדו-שנתי הבוחן את מצבם של העובדים שהגיעו במסגרת ההסכמים הבילטרליים; פורסם עלון הנתונים של מרכז הפניות; פורסמו ממצאים בנוגע לאי-מימוש היתרים ע"י מעסיקים בענף הסיעוד; נערך סקר בקרב מהגרי עבודה מתאילנד בנושא קהילות דיגיטליות; וכן סקר בקרב מהגרות עבודה מהפיליפינים בנושא העברות כספים וחיסכון במסגרת תכנית אוריינות פיננסית.


פעילות "קרן הסיוע למבקשי מקלט בעת הקורונה" שהחלה לפעול עם פרוץ מגפת הקורונה ביוזמה של ג'וינט ישראל, משרדי ממשלה ופילנתרופיה, ובהובלה של עמותת CIMI, הגיעה לסיומה בחודש ספטמבר האחרון. במסגרת הקרן חולקו מעל 27 מיליון ₪ עבור כ-20 אלף מבוגרים וילדים מחיפה ועד אילת. העמותה ממשיכה בסיוע לקהילת מבקשי המקלט עפ"י אמנות בינלאומיות אותן אישרה מדינת ישראל.


Comments


bottom of page