top of page

סיכום שנת 2022 בהגירת עבודה

בשנת 2022 הרחבנו את פעילותנו בתחום מהגרי עבודה בצורה משמעותית – כמעט פי 2 עובדים נכנסו לישראל דרך הסכמים בילטרליים לעומת השנה הקודמת. בשותפות עם רשות האוכלוסין וההגירה, סייענו לאותם מהגרים בתהליכי הגיוס, קיום ראיונות, ביצוע תכנית אוריינטציה לפני הגעה ולאחר הנחיתה, העברת מידע ברשתות החברתיות וסיוע מתמשך דרך מרכז הפניות. בשנה הקרובה נמשיך לקדם הגעה מוסדרת ושמירה על זכויות מהגרי העבודה המגיעים לישראל.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

המרכז להגירה החל בשיתוף פעולה עם משרד החוץ במטרה לסייע בתוכנית מתמחים זרים בחקלאות. התוכנית, הנחשבת לחלק ממערך הסיוע של ישראל למדינות מתפתחות, מיועדת לכ-4,000 מתמחים שמגיעים מלמעלה מ-20 מדינות שונות ב

מחקר חדש בנושא מעקב והערכה של יישום ההסכם הבילטרלי בסיעוד ביתי עם הפיליפינים, יוצא לדרך בשיתוף CIMI ורשות האוכלוסין וההגירה. מחקר זה נועד לבחון האם ההסכם הבילטרלי בין ישראל לפיליפינים מקדם את הנושאים

bottom of page