top of page

סיכום שנת 2022 בהגירת עבודה

בשנת 2022 הרחבנו את פעילותנו בתחום מהגרי עבודה בצורה משמעותית – כמעט פי 2 עובדים נכנסו לישראל דרך הסכמים בילטרליים לעומת השנה הקודמת. בשותפות עם רשות האוכלוסין וההגירה, סייענו לאותם מהגרים בתהליכי הגיוס, קיום ראיונות, ביצוע תכנית אוריינטציה לפני הגעה ולאחר הנחיתה, העברת מידע ברשתות החברתיות וסיוע מתמשך דרך מרכז הפניות. בשנה הקרובה נמשיך לקדם הגעה מוסדרת ושמירה על זכויות מהגרי העבודה המגיעים לישראל.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

המצב הקשה בישראל הותיר גם את עובדות ועובדי הסיעוד הזרים במצוקה גדולה ובמקביל מטופלים שנותרו ללא מטפלים. עמותת CIMI חוברת לג'וינט אש"ל ורשות האוכלוסין וההגירה בתוכנית פעולה לחיזוק ותמיכה בעובדים הזרים,

bottom of page