top of page

פרסום מחקר הבוחן את ההסכמים הבילטרליים

ועדת מחקר, הערכה ופיתוח של CIMI אירחה את ד"ר מינה צמח ממכון מדגם, שהציגה את המחקר הבוחן  את השפעת ההסכמים הבילטרלים, אשר פורסם לאחרונה. המחקר החשוב מתקיים כבר עשור והינו שותפות של רשות האוכלוסין וההגירה ו-CIMI והתבצע על-ידי מכון מדגם. בוועדה נכחו מיטל כהן וניר פוגל מרשות ההגירה. במחקר השתתפו כ-500 עובדים בענפי חקלאות, בניין וסיעוד ביתי, והממצאים מלמדים שההסכמים הם כלי אפקטיבי למניעת גבייה של דמי תיווך לא חוקיים. עם זאת, בכל הנוגע למצב זכויותיהם של העובדים, לא ניתן לקבוע בוודאות אם שינויים שנצפים נובעים ישירות מיישום ההסכמים או מגורמים אחריפוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page