top of page

מלאה שנה להסכם עם הפיליפינים בענף הסיעוד

בסוף יולי מלאה שנה להגעת העובדים הראשונים בענף הסיעוד הביתי במסגרת ההסכמים הבילטרליים עם הפיליפינים.

במהלך שנה זו תוכנית האוריינטציה עליה עמלנו קשות ורבות קרמה עור וגידים. המשכנו לפתח ולהתפתח ואף נבנתה תוכנית חדשה בה מתמקדים הן בניית מערכת היחסים עם המטופל ומשפחתו והן מקצועית.


בין יולי 2021 ליולי 2022 הגיעו למעלה מ-2500 עובדים והמספרים גדלים במהירות.

נוסף על הגעת עובדי הסיעוד הביתי מהפיליפינים, הגיעו גם עובדי סיעוד מסרי לנקה. במחצית הראשונה לשנת 2022 הגיעו כ-1500 עובדי סיעוד ביתי.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

המרכז להגירה החל בשיתוף פעולה עם משרד החוץ במטרה לסייע בתוכנית מתמחים זרים בחקלאות. התוכנית, הנחשבת לחלק ממערך הסיוע של ישראל למדינות מתפתחות, מיועדת לכ-4,000 מתמחים שמגיעים מלמעלה מ-20 מדינות שונות ב

מחקר חדש בנושא מעקב והערכה של יישום ההסכם הבילטרלי בסיעוד ביתי עם הפיליפינים, יוצא לדרך בשיתוף CIMI ורשות האוכלוסין וההגירה. מחקר זה נועד לבחון האם ההסכם הבילטרלי בין ישראל לפיליפינים מקדם את הנושאים

bottom of page