top of page

यदि तपाइँसँग तपाइँको रोजगार सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै काम गर्ने  घण्टा, छुट्टी, कामको अवस्था, वा तपाइँको भिसाको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा मद्दत चाहिन्छ भने, हामी तपाइँलाई कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।

1 700 707 889

bottom of page