top of page

אירוע לראש השנה עם מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

במפגש מיוחד לפני תחילת השנה החדשה, העמותה אירחה בבניין הג'וינט את אייל סיסו, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. במפגש השתתפו חברי ועד מנהל, עובדי ומתנדבי העמותה. מצד הרשות השתתפו בין היתר ראש מינהל עובדים זרים, עו"ד עינבל משש, סמנכ"לית בכירה תכנון מדיניות ואסטרטגיה, מרב אברהמס, ראש אגף הסכמים בילטרליים, שירלי רייסין ששון, מרי אמשלי-זנדני, מנהלת תחום קשרי מדינות, האגף להסכמים בילטרליים. במפגש מר סיסו סקר את פעילות הרשות, כולל תכנון ויעדים מרכזיים, ולאחר מכן ענו הוא ונציגי הרשות, לשאלות המשתתפים. אנו מודים למנכ"ל ולצוות הבכיר על שיתוף הפעולה הפורה והמשך שנים מוצלחות בניהול הגירה מוסדרת ושמירה על זכויות מהגרים.


Comments


bottom of page