top of page

אנו שמחים לבשר כי עמותת CIMI עמדה בתנאים לקבלת "תו מידות לאפקטיביות" ול"עיגול לטובה"

עודכן: 22 בדצמ׳ 2021

עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI) נמצאה זכאית לקבל "תו מידות לאפקטיביות" לאחר תהליך ממושך של בדיקת הניהול התקין של העמותה בנושאים שונים. התו בתוקף לשנתיים הקרובות ולאחר מכן יש לחדשו.

בדיקת מידות מעריכה את סיכוייהן של עמותות להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן. אופן הבדיקה והנושאים הנבחנים נקבעו לאחר סקירת כלי הערכה ודירוג בעולם, והם משקפים את הידע העולמי בנושא ואת תפיסת העולם של מידות לגבי יכולות ארגוניות מיטביות.

מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי. החזון הוא חברה שבה עמותות והמשקיעים בהן אפקטיביים ככל האפשר בשינוי חייהם של אנשים לטובה ובפתרון בעיות חברתיות.

כמו כן, אושרה הצטרפות CIMI ל"עיגול לטובה". עיגול לטובה פועלת ללא מטרות רווח כדי להרחיב את מעגל הנתינה והתרומה בישראל.

עיגול לטובה מאפשרת לכל אחד ואחת לתרום בקלות לעמותות שפועלות במגוון תחומים חברתיים. כדי להשיג את המטרה, נוצר שיתוף פעולה ייחודי עם כל חברות האשראי הפועלות בישראל, שפיתחו והטמיעו מנגנון המאפשר לכל אחד ואחת, להצטרף ולתרום אוטומטית מדי חודש שקלים בודדים שמצטברים יחד לתרומה משמעותית.

הקריטריונים המרכזיים להצטרפות הינם עמידה במבדק מידות, היקף תקציבי ויציבות, מספר המוטבים, פריסה גיאוגרפית, שנות פעילות העמותה והנושא החברתי בו עוסקת העמותה.פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

Comments


bottom of page