top of page

גיוס מוצלח של עובדי בניין ממולדובה

במסגרת יישום ההסכמים הבילטרליים בהגירת עבודה, באמצע ספטמבר התקיים סבב בחינות מוצלח להבאת עובדי בניין ממולדובה (מתקיימות בחינות כל חודשיים). 929 פועלים הגיעו להיבחן במקצועות השונים ואלו שיעברו בהצלחה את הבדיקות המקצועיות והרפואיות צפויים להגיע לישראל בנובמבר. בבחינות נכחו נציגי העמותה, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הבינוי והשיכון והתאחדות בוני הארץ. יחד עם השותפים במולדובה ובישראל, CIMI פועלת לפרסום ברשתות החברתיות, לתהליך גיוס מקצועי ומוסדר וכמובן לדאגה למהגרים עם הגעתם לישראל באמצעות אוריינטציה ומרכז הפניות.פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

Comments


bottom of page