top of page

סיוע למשרד החוץ בפרויקט מתמחים זרים בחקלאות

המרכז להגירה החל בשיתוף פעולה עם משרד החוץ במטרה לסייע בתוכנית מתמחים זרים בחקלאות. התוכנית, הנחשבת לחלק ממערך הסיוע של ישראל למדינות מתפתחות, מיועדת לכ-4,000 מתמחים שמגיעים מלמעלה מ-20 מדינות שונות באסיה ובאפריקה החל משנת 2021. התוכנית מנוהלת ע"י מנהלת ייעודית באגף מש"ב. כחלק מתהליכי ההתייעלות של התוכנית, CIMI תפעל לבניית תשתית למענה של פניות המתמחים במטרה לחזק את השמירה על זכויותיהם במהלך שהותם בישראל.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

Commenti


bottom of page