מכרזים

קול קורא: לביצוע סקר על מצבם של מהגרי עבודה שהגיעו תחת הסכמים בילטרליים.

מועד הגשת ההצעות הינו ה-3 ליוני, 2021 בשעה 12:00 לכל המאוחר.


לאור בקשות וועדת המכרזים החליטה להאריך את מועד הגשת ההצעות כך שהמועד העדכני הינו יום חמישי ה-22 ליולי.
אין שינוי ביתר הוראות הקול הקורא