מועד ההגשה להצעות לקבלת שירותים לביצוע סקר הבוחן את יעילות ההסכמים הבילטרליים בתחום מהגרי העבודה בישראל מוארך ליום 8.5.2019 בשעה 12:00 לכל המאוחר.

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם

לתקנה 3(31) לתקנות חובת המרכזים - לחצו כאן

תשובות למציעים עבור קול קורא 3/2019 - סקר דו שנתי למצב העובדים שהגיעו תחת הסכמים בילטראליים  2019-2020- לחצו כאן

Shlomzion HaMalka 10/3  

9414610 Jerusalem

Tel: +972-2-589-9666   

Fax: +972-2-589-9660 

שלומציון המלכה 10/3 

ירושלים 9414610

תרומות

Support Us

הצטרפות

Get Involved

צור קשר

Contact