קול קורא לביצוע סקר על מצבם של מהגרי עבודה שהגיעו תחת הסכמים בילטרליים.

 

מועד הגשת ההצעות הינו ה-3 ליוני, 2021 בשעה 12:00 לכל המאוחר.