top of page

החל יישום ההסכם הבילטרלי הראשון בענף הסיעוד

התרגשות רבה נרשמה עת נחתה בארץ בתאריך 28.7.21 הקבוצה הראשונה של עובדי סיעוד מהפיליפינים במסגרת ההסכמים הבילטרליים במסגרת שיתוף הפעולה עם רשות האוכלוסין וההגירה.


כפי שקיים בענפי החקלאות והבניין, כעת גם העובדים הפיליפינים בסיעוד נהנים מתהליך הגעה מוסדר ומקצועי ללא תשלום דמי תיווך. CIMI עוסקת בתיאום מול הגוף המפעיל במדינת המוצא, מספקת מענה מקוון וטלפוני באמצעות מרכז הפניות לעובדים זרים, וכן מלווה את הבאת העובדים במחקר הבודק את יעילות ההסכמים. כמו כן, בשבוע הראשון לשהותם פה, בעת הבידוד, הועברה לעובדים אוריינטציה בזום על מנת לתת להם קבלת פנים ראויה ומכובדת, הסתגלות ראשונית מיטבית והתייחסות לשהות לאורך זמן. מדובר בתהליך אוריינטציה מתמשך במטרה להוריד מינון קונפליקטים ומשברים הקשורים בהגירה. עד סיום שנת 2021 צפויים להגיע כ-500 עובדים נוספים במסגרת הסכם זה.Comments


bottom of page