top of page

החל יישום ההסכם הבילטרלי הראשון בענף הסיעוד

התרגשות רבה נרשמה עת נחתה בארץ בתאריך 28.7.21 הקבוצה הראשונה של עובדי סיעוד מהפיליפינים במסגרת ההסכמים הבילטרליים במסגרת שיתוף הפעולה עם רשות האוכלוסין וההגירה.


כפי שקיים בענפי החקלאות והבניין, כעת גם העובדים הפיליפינים בסיעוד נהנים מתהליך הגעה מוסדר ומקצועי ללא תשלום דמי תיווך. CIMI עוסקת בתיאום מול הגוף המפעיל במדינת המוצא, מספקת מענה מקוון וטלפוני באמצעות מרכז הפניות לעובדים זרים, וכן מלווה את הבאת העובדים במחקר הבודק את יעילות ההסכמים. כמו כן, בשבוע הראשון לשהותם פה, בעת הבידוד, הועברה לעובדים אוריינטציה בזום על מנת לתת להם קבלת פנים ראויה ומכובדת, הסתגלות ראשונית מיטבית והתייחסות לשהות לאורך זמן. מדובר בתהליך אוריינטציה מתמשך במטרה להוריד מינון קונפליקטים ומשברים הקשורים בהגירה. עד סיום שנת 2021 צפויים להגיע כ-500 עובדים נוספים במסגרת הסכם זה.פוסטים אחרונים

הצג הכול

המרכז להגירה החל בשיתוף פעולה עם משרד החוץ במטרה לסייע בתוכנית מתמחים זרים בחקלאות. התוכנית, הנחשבת לחלק ממערך הסיוע של ישראל למדינות מתפתחות, מיועדת לכ-4,000 מתמחים שמגיעים מלמעלה מ-20 מדינות שונות ב

מחקר חדש בנושא מעקב והערכה של יישום ההסכם הבילטרלי בסיעוד ביתי עם הפיליפינים, יוצא לדרך בשיתוף CIMI ורשות האוכלוסין וההגירה. מחקר זה נועד לבחון האם ההסכם הבילטרלי בין ישראל לפיליפינים מקדם את הנושאים

bottom of page