top of page

מפגש תקופתי של העמותה

עודכן: 6 ביוני

במסגרת המפגש למתנדבים ולצוות המתקיים אחת לרבעון, אירחנו שני שותפים חשובים של CIMI. עו"ד דינה דומיניץ, המתאמת למאבק בסחר בבני אדם ועבדות מודרנית במשרד המשפטים, הציגה מבט עולמי ומקומי על התופעה; ואורי שחם, מנכ"ל עמותת שער שוויון, הציג את פעילותה בקידום שוויון חברתי.


בהרצאה מרתקת מפי עו"ד דינה דומיניץ,  שמענו על מגמות עולמיות בנושא המאבק בסחר וכן על מצבה של ישראל, האתגרים המרכזיים ומקומה של CIMI בחשיבות יישום ההסכמים הבילטרליים ובהפעלת מרכז הפניות.

אורי שחם הרשים את המשתתפים בסיפורה של עמותת שער שוויון שמפעילה תוכניות המשלבות בין ספורט קבוצתי ופעילויות חינוכיות ברחבי הארץ. העמותה מסייעת לילדי מבקשי המקלט ו- CIMI שותפה בפעילות זו בפתח תקווה ובני ברק. ההישגים הספורטיביים של הקבוצות מדברים בעד עצמם.


לסיום, הרמנו כוסית לכבוד חג הפסח ובתפילה לחירות לכל החטופים.פוסטים אחרונים

הצג הכול

הוסרה ההגבלה להבאת עובדי חקלאות מתאילנד

הוסרה ההגבלה על הגעת עובדים תאילנדים חדשים והפרויקט להבאתם יחודש בהקדם. עמותת CIMI אחראית על תיאום תהליך הגיוס עם משרד העבודה התאילנדי וקבלת העובדים בנתב"ג. במסגרת ההסכמים הבילטרליים ממשיכים להגיע עוב

댓글


bottom of page